Routine cognitiescreening bij personen met MS

CogEval is een iPad-applicatie ontwikkeld voor het evalueren van cognitieve functie bij patiënten met multiple sclerose (MS). Op bais van de Symbol Digital Modalities Test (SMDT) evalueert CogEval elementen van aandacht, psychomotorische snelheid, visuele verwerking en werkgeheugen.

Niet beschikbaar op mobiele of desktop-apparaten omdat het een iPad-app is
 

Cognitieve stoornis komt veel voor bij MS, treft 40-70% van de personen1 en kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven (Quality of Life - QoL).1 De Nationale MS-gemeenschap beveelt een vroege basislijnscreening aan met de. (Symbol Digital Modalities Test - SDMT) of soortgelijke gevalideerde testen (bv. de verwerkingssnelheidstest in CogEval) voor mensen bij wie MS is vastgesteld.2

CogEval kan cognitieëvaluatie vereenvoudigen.3 Routine cognitiescreening met CogEval biedt:

  • Nauwe samenhang met de aanbevolen Symbol Digital Modality Test
  • Instructievideo en 2-minuten durende screening voor patiënten die voltooid is bij kliniekbezoek
  • Onmiddellijke resultaten in vergelijking met normatieve gegevens
  • Geen verzameling of opslag van patiëntidentificerende informatie die het gebruik in zorginstellingen vereenvoudigt
  • iPad-applicatie voor mobiele app gratis verkijgbaar in de App Store®

Gedurende de twee minuten durende CogEval-beoordeling, koppelen patiënten abstracte symbolen aan getallen met gebruik van een sleutel als gids. Na voltooiing van de beooordeling krijgen zorgprofessionals (Health Care Professionals - HCPs) de ruwe score van de patiënt (totaal aantal goede symbool-cijfer paren) en een aangepaste Z-score die geobserveerde scores van patienten weergeven en de voorspelde score met gebruik van gegevens uit een lineair regressiemodel met gebruik van leeftijd en onderwijsvariablen uit een normatieve studie.

Referenties:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.