Rutinní testování kognitivních schopností u osob s roztroušenou sklerózou

CogEval je hodnocení kognitivní funkce pacientů trpících roztroušenou sklerózou, které se provádí na iPadu. Hodnocení CogEval je založeno na testu Symbol Digit Modalities Test (SDMT) a využívá prvků pozornosti, psychomotorické rychlosti, vizuálního zpracování a pracovní paměti.

Není k dispozici na mobilních nebo stolních zařízeních, protože se jedná o aplikaci pouze pro iPad
 

Kognitivní postižení je u roztroušené sklerózy běžné, postihuje 40-70 % pacientů1 a může mít nepříznivý dopad na kvalitu života (QoL).1 Americká organizace National MS Society doporučuje časné výchozí vyšetření s použitím SDMT nebo obdobných validovaných testů (jako je např. test rychlosti zpracování v CogEval) u osob s diagnózou roztroušené sklerózy.2

CogEval může zjednodušit vyhodnocení kognitivních schopností.3 Rutinní testování kognitivních schopností s použitím CogEval nabízí tyto přednosti:

  • Vysoká míra korelace s doporučeným testem Symbol Digit Modalities Test.
  • Instruktážní video a 2minutové testování pro pacienty prováděné při návštěvě kliniky.
  • Okamžité výsledky s porovnáním s normativními daty.
  • Žádné shromažďování ani uchovávání údajů identifikujících pacienty, což usnadňuje používání ve zdravotnictví.
  • Mobilní aplikace pro iPad, bezplatně dostupná v obchodě App Store®.

Během dvouminutového hodnocení CogEval pacienti spojují abstraktní symboly s číslicemi a jako vodítko používají klíč. Po dokončení vyhodnocení se zdravotnickým pracovníkům zobrazí pacientovo neupravené skóre (celkový počet shod mezi symboly a čísly) a upravené skóre Z, představující skóre pozorované u pacientů a předvídané skóre s použitím dat z lineárního regresního modelu na základě proměnných věku a vzdělání z normativní studie.

Odkazy:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.