Vítejte v tématu věnovaném častým dotazům k CogEval™

Pokud potřebujete podporu aplikace, obraťte se prosím na adresu cogeval-support@biogen.com.

Které verze iPadu podporují aplikaci CogEval?

Aplikace CogEval je podporována na iPadech 5. generace nebo novějších s úhlopříčkou obrazovky 9,7" (24,6 cm) nebo větší. Zařízení iPad mini podporu nenabízejí.

Jsou s aplikací CogEval spojeny nějaké další technické požadavky?

Aplikace CogEval verze 1.4 je kompatibilní se zařízením iPadOS 14 a vyšší. Použití funkce AirPrint vyžaduje Wi-Fi.

Jak se ukládají údaje o pacientech a výsledky testů?

Údaje o pacientech a výsledky nejsou v aplikaci CogEval uloženy ani uchovávány. Výsledky lze ručně zadat do zdravotního záznamu pacienta a/nebo vytisknout na tiskárně s funkcí Air-Print. Po opuštění obrazovky s výsledky se výsledky vymažou a nelze je znovu zobrazit.

Jak se vypočítávají upravená Z-skóre?

Aplikace CogEval podporuje výpočet dvou různých upravených Z-skóre, jednoho na základě normativní studie ze Spojených států a druhého na základě normativní studie z Japonska. Upravená Z-skóre jsou založena na hrubém skóre PST, demografických údajích zadaných v aplikaci a vybraném normativním modelu. Vypočítávají se na základě regresního modelu odvozeného z normativní studie. Výpočet amerického nebo japonského upraveného Z-skóre si můžete vybrat během procesu nastavení.

Jak si můžu vybrat, jestli chci použít výpočet Z-skóre upravený pro USA nebo Japonsko?

Upravené Z-skóre se vybírá během procesu registrace při nastavování organizace. Chcete-li si nechat vypočítat upravené Z-skóre na základě normativní studie Spojených států, vyberte možnost USA. Chcete-li si nechat vypočítat upravené Z-skóre na základě normativní studie Japonska, vyberte možnost Japonsko. Pokud vyberete možnost Japonsko, bude označeno a zobrazeno Z-skóre upravené pro USA i Japonsko.

Na čem je založen normativní model USA?

Byla provedena normativní studie zaměřená na více pracovišť, do níž byli registrováni zdraví dobrovolníci ze Spojených států ve věku 10–89 let. Upravená Z-skóre jsou založena na velikosti vzorku více než 270 pacientů ve věku 18 let nebo starších. Osoby mladší 18 let jsou vyloučeny z důvodu malého vzorku dětí mezi 270 zdravotnickými dobrovolníky.

Na čem je založen japonský normativní model?

Byla provedena normativní studie zaměřená na více pracovišť, do níž byli registrováni zdraví dobrovolníci z Japonska ve věku 20–65 let. Upravená Z-skóre jsou založena na velikosti vzorku více než 242 pacientů ve věku 20 let nebo starších.

Proč se u některých pacientů zobrazuje upravené Z-skóre jako „Nelze použít“?

Upravená Z-skóre jsou uvedena pouze u osob, jejichž demografické charakteristiky jsou v rozmezí příslušné normativní studie. U normativního modelu pro USA se upravené Z-skóre zobrazí pouze u pacientů ve věku 18–89 let. U normativního modelu pro Japonsko se upravené Z-skóre zobrazí pouze u pacientů ve věku 20 až 65 let.

Zapomněl jsem přístupový kód. Jak ho mám resetovat?

Pro zobrazení výsledků a úpravu parametrů na obrazovce Nastavení je vyžadován přístupový kód. Nesdělujte tento přístupový kód svým pacientům. Pokud svůj přístupový kód zapomenete, můžete se odkázat na hlavní kód v uživatelské příručce CogEval v aplikaci. Po zadání hlavního kódu budete vyzváni k vytvoření nového přístupového kódu.

Nedávno jsem aktualizoval CogEval a musím se zaregistrovat, přestože jsem ho už předtím používal. Proč to tak je?

Od verze 1.3 aplikace CogEval zahrnuje jednorázový proces registrace v aplikaci. Už se nemusíte registrovat přes web a čekat na identifikátor HCP. Předchozí registrační údaje nebyly přeneseny, proto se stávající členové služby CogEval musí znovu zaregistrovat.

Jak získám technickou podporu pro aplikaci?

Pokud máte technické problémy, kontaktujte prosím cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.