Vítejte v oddíle Často kladené otázky ke CogEval™

Potřebujete-li technickou podporu pro aplikaci, kontaktujte prosím cogeval-support@biogen.com.

Které verze iPadu jsou podporovány?

Hodnocení CogEval je podporováno na iPadech od 5. generace s obrazovkou alespoň 9,7 palců (24,6 cm). Přístroje iPad mini nejsou podporovány.

 

Jsou s testem CogEval spojeny další technické požadavky?

CogEval verze 1.3 je kompatibilní se systémem iOS 13 nebo vyšším. CogEval verze 1.2 je kompatibilní se systémy iOS 11 a 12. K použití funkce AirPrint je nezbytné wi-fi.

 

Jak se údaje pacientů a výsledky testu ukládají?

Údaje pacientů a výsledky testů nejsou v CogEval ukládány ani uchovávány. Výsledky lze ručně zadat do pacientových zdravotních záznamů a/nebo vytisknout na tiskárně s funkcí AirPrint. Jakmile uživatel opustí obrazovku s výsledky, jsou tyto výsledky vymazány a již se nadají zobrazit.

Jak se vypočítává upravené skóre Z?

Hodnoty upraveného skóre Z jsou založeny na neupraveném skóre PST a na demografických údajích zadaných do aplikace.  Vypočítávají se na základě regresního modelu vycházejícího z normativní studie.

 

Na čem je založen normativní model?

Do multicentrické normativní studie byli zařazeni zdraví dobrovolníci získaní náborem ve Spojených státech, kterým bylo v době zařazení od 10 do 89 let (včetně). Upravená skóre Z jsou založena na velikosti vzorku 270 pacientů ve věku 18 let a starších. Osoby mladší 18 let jsou vyloučeny vzhledem k malé velikosti pediatrického vzorku mezi 270 zdravými dobrovolníky.

Proč se pro některé pacienty zobrazuje upravené skóre Z jako „N/A“?

Upravené skóre Z je hlášeno jen pro osoby, jejichž demografické údaje jsou v rozsahu příslušné přiřazené normativní studie.  Upravené skóre Z bude zobrazeno pro pacienty ve věku od 18 do 89 let.

 

Chci si zobrazit skóre Z založené na souboru osob specifickém pro mou zemi. Jak to mohu udělat?

Je nutno, aby pro daný referenční soubor osob byla provedena normativní studie. Pokud máte zájem o vytvoření návrhu a provedení studie nebo o sdílení výsledků normativní studie za účelem vyvinutí normativního modelu, kontaktujte prosím cogeval-support@biogen.com.

Zapomněl(a) jsem přístupový kód. Jak jej mám resetovat?

Přístupový kód je nutný k zobrazení výsledků a změně parametrů na obrazovce Nastavení. Nedávejte přístupový kód pacientům. Pokud přístupový kód zapomenete, můžete použít hlavní kód v Příručce pro uživatele CogEval v aplikaci. Po zadání hlavního kódu se zobrazí výzva k vytvoření nového přístupového kódu.

Nedávno jsem aktualizoval CogEval a nyní se po mně požaduje, abych se registroval, přestože jsem už CogEval používal. Proč tomu tak je?

Počínaje verzí CogEval číslo 1.3 je součástí aplikace jednorázový postup registrace přímo v aplikaci. Nemusíte se již registrovat na webu a čekat, až dostanete identifikátor HCP. Předchozí registrační informace však nebyly migrovány, a stávající uživatelé CogEval se proto musí registrovat znovu.

Chci používat CogEval ve své zemi, ale aplikace není v obchodě App store k dispozici.

CogEval je k dispozici ve většině zemí Evropy, Jižní a Severní Ameriky. V Asii, na Středním Východě a v Africe je dostupnost CogEval omezena. Pokud máte zájem o používání CogEval ve své zemi, kontaktuje prosím cogeval-support@biogen.com.

Jak mohu požádat o technickou podporu pro aplikaci?

Pokud máte technické problémy, kontaktujte prosím cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.