Rutinsko kognitivno presejanje pri osebah z multiplo sklerozo

CogEval je ocena, ki temelji na napravi iPad in je namenjena ocenjevanju kognitivne funkcije pri bolnikih z multiplo sklerozo (MS). Na osnovi testa modalnosti (Symbol Digital Modalities Test, SMDT) CogEval oceni elemente pozornosti, psihomotorne hitrosti, vizualne obdelave in kratkoročnega spomina.

Ni na voljo v mobilnih ali namiznih napravah, saj gre za aplikacijo samo za iPad

 

Pri multipli sklerozi so pogoste kognitivne motnje, ki prizadenejo od 40 do 70% ljudi1 in lahko negativno vplivajo na kakovost življenja (QoL).1 Nacionalno združenje za multiplo sklerozo priporoča zgodnje izhodiščno presejanje s testom modalnosti (SDMT) ali podobnim veljavnim testom (npr. testom za oceno hitrosti procesiranja v CogEval) za ljudi, ki imajo diagnozo multiple skleroze.2

CogEval lahko poenostavi ocenjevanje kognitivnih sposobnosti.3  Rutinsko kognitivnopresejanje s CogEval ponuja naslednje:

  • Zelo tesno povezan s priporočenim testom modalnosti
  • Video z navodili in dvominutno presejanje bolnikov, ki se opravi ob obisku na kliniki
  • Takojšnje rezultate v primerjavi z normativnimi podatki
  • Ne zbira in ne hrani identifikacijskih podatkov bolnika, kar poenostavlja uporabo v zdravniških okoljih
  • Mobilna aplikacija, ki temelji na napravi iPad in  je prosto dostopna v trgovini App Store®

Med dvominutnim CogEval ocenjevanjem bolniki z uporabo ključa razvrščajo v pare abstraktne simbole s številkami. Po zaključku ocene zdravstveno osebje prejme bolnikovo neobdelano oceno (skupno število pravilnih parov simbolov in številk) in prilagojeno z-oceno, ki predstavlja bolnikovo opazovano oceno in predviden rezultat s pomočjo podatkov iz linearnega regresijskega modela, ki uporablja spremenljivke iz normativne študije za starost in izobrazbo.

Viri:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.