Dobrodošli na strani pogosto zastavljenih vprašanj CogEval™

Za pomoč pri aplikaciji se obrnite na cogeval-support@biogen.com.

Katere različice naprave iPad podpira CogEval?

CogEval se lahko uporablja na napravah iPad 5. ali novejše generacije, z zaslonom velikosti 24,6 cm (9,7 palcev) ali več. Naprave iPad mini niso podprte.

Ali obstajajo druge tehnične zahteve, povezane s CogEval?

CogEval različica 1.4 je kompatibilna z iPadOS 14 ali novejšo. Za uporabo funkcije AirPrint je potreben Wi-Fi.

Kako hranimo podatke o bolniku in rezultate testa?

Podatki o bolniku in rezultati testa se v CogEval ne shranjujejo ali skladiščijo. Rezultate se lahko ročno vnese v zdravstveno kartoteko bolnika in/ali natisne na tiskalniku, ki deluje z Air-Print. Ko zapustite zaslon z rezultati, se ti izbrišejo in jih ni več mogoče priklicati.

Kako se izračunavajo prilagojene vrednosti Z?

CogEval podpira izračun dveh različnih prilagojenih vrednosti Z, ene na podlagi normativne študije iz Združenih držav in druge na podlagi normativne študije z Japonske. Prilagojene vrednosti Z temeljijo na neobdelanem rezultatu testa PST, demografskih podatkih, vnesenih v aplikacijo, in izbranem normativnem modelu. Izračuna se jih na osnovi regresijskega modela, ki izhaja iz normativne študije. Med postopkom nastavitve lahko izberete uporabo prilagojenega izračuna vrednosti Z za ZDA ali Japonsko.

Kako izberem prilagojen izračun vrednosti Z za ZDA ali Japonsko?

Prilagojeno vrednost Z izberete med postopkom registracije, ko urejate nastavitve za organizacijo. Če želite, da se prilagojena vrednost Z izračuna na podlagi normativne študije za Združene države, izberite možnost ZDA. Če želite, da se prilagojena vrednost Z izračuna na podlagi normativne študije za Japonsko, izberite možnost Japonska. Če izberete možnost Japonska, bosta označeni in prikazani vrednosti Z tako za ZDA kot za Japonsko.

Na čem temelji normativni model ZDA?

Normativna študija, izvedena na več lokacijah, je vključila zdrave prostovoljce v Združenih državah, pri čemer je bil vpis možen za starosti od 10 do vključno 89 let. Prilagojene vrednosti Z temeljijo na vzorčnem številu 270 bolnikov, starih 18 let ali več. Osebe, stare manj kot 18 let, so izvzete zaradi majhnega obsega pediatričnih vzorcev med temi 270 zdravimi prostovoljci.

Na čem temelji normativni model Japonske?

Normativna študija, izvedena na več lokacijah, je vključila zdrave prostovoljce na Japonskem, pri čemer je bil vpis možen za starosti od 20 do vključno 65 let. Prilagojene vrednosti Z temeljijo na vzorčnem številu 242 bolnikov, starih 20 let ali več.

Zakaj se prilagojena vrednost Z pri nekaterih bolnikih kaže kot »N/V«?

Prilagojene vrednosti Z so prikazane le za osebe, katerih demografske značilnosti so znotraj obsega normativne študije, s katero so povezane. Za normativni model Združenih držav bo prilagojena vrednost Z prikazana samo za bolnike, stare od 18 do 89 let. Za normativni model Japonske bo prilagojena vrednost Z prikazana samo za bolnike, stare od 20 do 65 let.

Pozabil/a sem kodo za dostop. Kako jo ponovno nastavim?

Vaša koda za dostop je potrebna za ogled rezultatov in za spreminjanje parametrov na zaslonu Nastavitve. Kode za dostop ne delite s svojimi bolniki. Če pozabite kodo za dostop, lahko uporabite glavno kodo, ki jo najdete v Uporabniškem priročniku CogEval v aplikaciji. Potem ko vnesete glavno kodo, boste morali izbrati novo kodo za dostop.

Pred kratkim sem posodobil/a CogEval in se moram registrirati, čeprav sem že uporabljal/a CogEval. Zakaj?

Od različice CogEval 1.3 naprej aplikacija vključuje enkraten postopek registracije v aplikaciji. Nič več se vam ni potrebno registrirati preko spleta in čakati na identifikator HCP. Predhodne informacije o registraciji niso bile preseljene, zato se morajo obstoječi člani CogEval ponovno registrirati.

Kako dobim tehnično pomoč za aplikacijo?

Če imate tehnične težave, stopite v stik s cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.