Rutinmässig screening av kognitiv funktion hos personer med MS

CogEval är en iPad-baserad utvärdering som är framtagen för att bedöma den kognitiva funktionen hos patienter med multipel skleros (MS). Med utgångspunkt från testet Symbol Digital Modalities Test (SMDT) utvärderar CogEval parametrar som uppmärksamhet, psykomotorisk hastighet, visuell bearbetning och arbetsminne.

Ej tillgängligt på mobila eller stationära enheter, eftersom det är en applikation som endast är iPad

 

Försämrad kognitiv funktion är vanligt vid MS: 40–70 % drabbas1, och det kan ha negativ inverkan på livskvaliteten (QoL).1 Amerikanska National MS Society rekommenderar en tidig baslinjescreening med SDMT eller andra tester som validerats på liknande sätt (t.ex Processing Speed Test i CogEval) för personer som fått diagnosen MS.2

CogEval kan förenkla utvärdering av kognitiva funktioner.3 Fördelar med rutinmässig screening av kognitiva funktioner med CogEval:

  • Hög grad av korrelation med det rekommenderade testet Symbol Digital Modality Test
  • Instruktionsfilm och 2 minuters screening för patienter som genomförs vid besök på mottagningen
  • Omedelbara resultat med jämförelse mot normativa data
  • Ingen insamling eller lagring av identifierande personuppgifter vilket förenklar användning i vårdsammanhang
  • iPad-baserad mobilapp som kan laddas ner gratis från App Store®

Under den två minuter långa CogEval-utvärderingen får patienten para ihop abstrakta symboler med siffror utifrån en nyckel. När utvärderingen är slutförd får vårdpersonalen tillgång till patientens obearbetade poäng (totalt antal korrekta hopparningar av symboler och siffror) samt en justerad Z-poäng som motsvarar den poäng som observerats hos patienten och den poäng som förutsagts utifrån data från en linjär regressionsmodell som tillämpar ålders- och utbildningsvariabler från en normativ studie.

Källor:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.