Rutynowe badania przesiewowe funkcji poznawczych u osób ze stwardnieniem rozsianym (SM)

CogEval to test przeprowadzany na urządzeniu iPad, służący do oceny funkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM). CogEval, oparty na Teście Symboli Cyfr (SDMT), ocenia elementy uwagi, szybkości psychomotorycznej, przetwarzania wzrokowego oraz pamięci operacyjnej.

Niedostępne na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, ponieważ jest to aplikacja tylko na iPada

 

Zaburzenia poznawcze są częste w stwardnieniu rozsianym. Dotykają one 40-70% chorych1 i mogą negatywnie wpływać na ich jakość życia (QoL).1 National MS Society (Krajowe Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego) zaleca wczesne badania przesiewowe w celu ustalenia wyników wyjściowych z użyciem SDMT lub testów, które przeszły podobną walidacje (np. Testu prędkości przetwarzania w CogEval) u osób, u których rozpoznano SM.2

CogEval może uprościć ocenę funkcji poznawczych.3 Rutynowe badania przesiewowe funkcji poznawczych przy użyciu testu CogEval oferują:

  • Wysoki stopień korelacji z zalecanym Testem Symboli Cyfr (SDMT)
  • Wideo instruktażowe i 2-minutowe badanie przesiewowe dla pacjentów do przeprowadzenia podczas wizyty w przychodni
  • Natychmiastowe wyniki wraz z porównaniem do danych normatywnych
  • Aplikacja nie gromadzi i nie przechowuje danych identyfikacyjnych pacjenta, co ułatwia jej stosowanie w opiece medycznej
  • Aplikacja mobilna na iPada jest dostępna bezpłatnie w App Store®

Podczas tej dwuminutowej oceny CogEval pacjent dopasowuje abstrakcyjne symbole do cyfr, posługując się kluczem jako wskazówką. Po zakończeniu testu przez pacjenta, fachowy pracownik ochrony zdrowia otrzymuje surowy wynik (łączną liczbę cyfr prawidłowo zestawionych z symbolami) i skorygowany z-score, przedstawiający zaobserwowany wynik pacjenta w zestawieniu z przewidywanym rezultatem, wykorzystujący dane z modelu regresji liniowej z uwzględnieniem zmiennych wieku i wykształcenia z badania normatywnego.

Piśmiennictwo:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.