Witamy w sekcji CogEval™ – często zadawane pytania

Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem cogeval-support@biogen.com.

Na jakich wersjach urządzenia iPad działa CogEval?

CogEval działa prawidłowo na wszystkich iPadach 5. generacji z ekranem 9,7" (24,6 cm) lub większym. Nie działa na iPad mini.

Czy są jakieś inne wymogi techniczne powiązane z aplikacją CogEval?

Wersja 1.4 CogEval jest kompatybilna z iOS 14 i nowszym. Funkcja AirPrint wymaga dostępu do Wi-Fi.

W jaki sposób przechowywane są dane pacjenta i wyniki testu?

Dane pacjenta i wyniki testu nie są zapisywane czy przechowywane na CogEval. Wyniki można ręcznie wpisać do dokumentacji medycznej pacjenta i/lub wydrukować na drukarce z funkcją AirPrint. Po wyjściu z ekranu wyników wyniki są usuwane i nie można ich wyświetlić ponownie.

W jaki sposób obliczany jest skorygowany wskaźnik Z-Score?

CogEval obsługuje obliczanie dwóch różnych skorygowanych wskaźników Z-score, jednego opartego na badaniach normatywnych ze Stanów Zjednoczonych i jednego opartego na badaniach normatywnych z Japonii. Skorygowany wskaźnik Z-score oparty jest na surowym wyniku PST, danych demograficznych wprowadzonych do aplikacji oraz wybranym modelu normatywnym. Jest obliczany z użyciem modelu regresji liniowej pochodzącym z badania normatywnego. Podczas procesu konfiguracji można wybrać, czy ma być używany amerykański czy japoński skorygowany wskaźnik Z-score.

Jak wybrać obliczanie na podstawie amerykańskiego lub japońskiego skorygowanego wskaźnika Z-Score?

Skorygowany wskaźnik Z-score wybiera się podczas procesu rejestracji w trakcie konfiguracji organizacji. Aby skorygowany wskaźnik Z-score był obliczany w oparciu o badanie normatywne ze Stanów Zjednoczonych, wybierz opcję USA. Aby skorygowany wskaźnik Z-score był obliczany w oparciu o badanie normatywne z Japonii, wybierz opcję Japonia. Jeśli wybierzesz opcję Japonia, zarówno amerykański, jak i japoński skorygowany wskaźnik Z-score zostanie oznaczony i wyświetlony.

Na czym opiera się amerykański model normatywny?

Wieloośrodkowe badanie normatywne przeprowadzono z udziałem zdrowych ochotników rekrutowanych w Stanach Zjednoczonych, w wieku 10–89 lat włącznie w chwili włączenia do badania. Skorygowane wskaźniki Z-score opierają się na wielkości próby 270 pacjentów w wieku 18 lat i starszych. Pacjenci poniżej 18 lat są wykluczeni z powodu niewielkiego rozmiaru próby pediatrycznej pośród 270 zdrowych ochotników.

Na czym opiera się japoński model normatywny?

Wieloośrodkowe badanie normatywne przeprowadzono z udziałem zdrowych ochotników rekrutowanych w Japonii, w wieku 20–65 lat włącznie. Skorygowane wskaźniki Z-score opierają się na wielkości próby 242 pacjentów w wieku 20 lat i starszych.

Dlaczego skorygowany wskaźnik Z-Score wyświetla się u niektórych pacjentów jako „N/D”?

Skorygowany wskaźnik Z-score jest podawany tylko dla osób, których dane demograficzne mieszczą się w zakresie powiązanym z badaniem normatywnym. Amerykański skorygowany wskaźnik Z-score będzie wyświetlany dla pacjentów w wieku 18–89 lat. W przypadku japońskiego modelu normatywnego skorygowany wskaźnik Z-score będzie wyświetlany tylko dla pacjentów w wieku od 20 do 65 lat.

Nie pamiętam kodu dostępu Jak mogę go zresetować?

Kod dostępu jest wymagany do przeglądu wyników i do zmiany parametrów na ekranie Konfiguracja. Nie należy udostępniać kodu dostępu pacjentom. Jeżeli zapomnisz kodu dostępu, możesz posłużyć się kodem standardowym, który można znaleźć w Przewodniku dla użytkownika CogEval w aplikacji. Po wprowadzeniu kodu standardowego pojawi się polecenie utworzenia nowego kodu dostępu.

Po niedawnej aktualizacji CogEval pojawił się wymóg zarejestrowania się, choć już wcześniej posługiwałem(-am) się CogEval. Dlaczego?

Począwszy od wersji 1.3 CogEval aplikacja obejmuje jednorazową rejestrację w obrębie aplikacji. Nie jest już wymagana rejestracja poprzez stronę www, ani oczekiwanie na identyfikator fachowego pracownika ochrony zdrowia. Wcześniejsze dane rejestracyjne nie zostały przeniesione, stąd wcześniejsi użytkownicy CogEval muszą się ponownie zarejestrować.

Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aplikacji?

W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.