Rutinemæssig screening af kognitionsevnen hos personer med MS

CogEval er en iPad-baseret test, der er beregnet til at evaluere kognitiv funktion hos patienter med multipel sklerose (MS). CogEval vurderer på baggrund af SMDT-testen (Symbol Digital Modalities Test) elementer af opmærksomhed, psykomotorisk hastighed, visuel behandling og arbejdshukommelse.

Ikke tilgængelig på mobile eller stationære enheder, da det er en app kun til iPad
 

Nedsat kognitionsevne er almindeligt forekommende ved MS og påvirker 40-70 % af patienterne1. Det kan have en negativ virkning på livskvaliteten.1 National MS Society anbefaler en tidlig baseline-screening vha. SDMT-testen eller lignende validerede test (fx PST eller Processing Speed Test i CogEval) for personer, der er diagnosticeret med MS.2

CogEval kan forenkle evaluering af kognitionsevnen.3 Rutinemæssig screening af kognitionsevnen med CogEval:

  • Er i høj grad korreleret med den anbefalede SDMT-test
  • Indeholder en vejledende video og 2 minutters screening af patienter, hvilket gennemføres under konsultation
  • Afgiver øjeblikkeligt resultater, der sammenholdes med normative data
  • Indsamler eller arkiverer ikke personhenførbare patientoplysninger, hvilket forenkler brug i sundhedssektoren
  • Er en iPad-baseret mobilapp, der kan fås gratis i App Store®

Under den to minutter lange CogEval-vurdering skal patienten parre abstrakte symboler med tal vha. en nøgle som vejledning. Når vurderingen er færdig, får den relevante sundhedsperson patientens rå score (samlet antal korrekte match mellem symboler og tal) og en justeret z-score, der viser patientens observerede score og den beregnede score vha. data fra en lineær regressionsmodel, der anvender variable for alder og uddannelsesniveau fra et normativt studie.

Referencer:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.