Velkommen til ofte stillede spørgsmål om CogEval™

Ved behov for App-support, skal du kontakte cogeval-support@biogen.com.

Hvilke iPad-versioner understøtter CogEval?

CogEval understøttes på iPad 5. generation eller senere med en skærmstørrelse på mindst 9,7" (24,6 cm). iPad mini understøttes ikke.

Er der andre tekniske krav forbundet med CogEval?

CogEval version 1.4 er kompatibel med iOS 14 og senere. Der kræves wi-fi til brug af AirPrint-funktionen.

Hvordan arkiveres patientdata og testresultater?

Patientdata og resultater gemmes eller arkiveres ikke i CogEval. Resultaterne kan indtastes manuelt i patientens journal og/eller udskrives til en AirPrint-aktiveret printer. Når der navigeres væk fra skærmen med resultater, slettes resultaterne og kan ikke ses igen

Hvordan beregnes justerede Z-scores?

CogEval understøtter beregning af to forskellige justerede Z-scores, en baseret på et normativt studie fra USA og en baseret på et normativt studie fra Japan. Justerede Z-scores er baserede på det rå PST-resultat og de demografiske data, der indtastes i appen, og den valgte normative model. De beregnes baseret på en regressionsmodel, der er udledt af et normativt studie. Du kan vælge at bruge den amerikanske eller japanske justerede Z-score-beregning under opstillingsforløbet.

Hvordan vælger jeg at bruge den amerikanske eller japanske justerede Z-score-beregning?

Det justerede Z-score vælges under registreringsforløbet, når du indtaster data om organisationen. For at få den justerede Z-score beregnet baseret på det amerikanske normative studie, skal du vælge USA-valgmuligheden. For at få den justerede Z-score beregnet baseret på det japanske normative studie, skal du vælge Japan-valgmuligheden. Hvis du vælger Japan-muligheden, vil både den amerikanske og den japanske justerede Z-score være mærket og blive vist.

Hvad er den amerikanske normative model baseret på?

I et normativt multicenterstudie blev der indskrevet raske frivillige i alderen fra og med 10 til og med 89 år, rekrutteret i USA. Justerede Z–scores er baseret på en prøvestørrelse på 270 patienter i alderen 18 år og derover. Personer under 18 år er ekskluderet på grund af den lille pædiatriske prøvestørrelse blandt de 270 frivillige.

Hvad er den japanske normative model baseret på?

I et normativt multicenterstudie blev der indskrevet raske frivillige i alderen fra og med 20 til og med 65 år, rekrutteret i Japan. Justerede Z-scores er baseret på en prøvestørrelse på 242 patienter i alderen 20 år og derover.

Hvorfor vises den justerede Z-score som "Ikke relevant" for nogle patienter?

Der indberettes kun justerede Z-scores for personer, hvis demografiske egenskaber ligger inden for området for det associerede normative studie. For den amerikanske normative model vil der kun blive vist en justeret Z-score for patienter i alderen 18-89 år. For den japanske normative model vil der kun blive vist en justeret Z-score for patienter i alderen 20-65 år.

Jeg har glemt min adgangskode. Hvordan nulstiller jeg den?

Din adgangskode er nødvendig for at kunne se resultater og for at ændre parametrene på skærmen Opsætning. Del ikke adgangskoden med dine patienter. Hvis du glemmer din adgangskode, kan du anvende hovedkoden i brugervejledningen til CogEval i appen. Når du har indtastet hovedkoden, bliver du bedt om at oprette en ny adgangskode.

Jeg har for nylig opdateret CogEval, og der kræves, at jeg bliver registreret, selvom jeg allerede bruger CogEval. Hvad skyldes dette?

Fra CogEval version 1.3 og fremover, inkluderer appen en engangsregistreringsproces. Du skal ikke længere registreres online og vente på et ID for sundhedspersonale. Tidligere registreringsoplysninger er ikke overført. Derfor skal eksisterende CogEval-brugere registreres igen.

Hvordan får jeg teknisk support til appen?

Hvis du har tekniske problemer, bedes du kontakte cogeval-support@biogen.com

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.