Γνωσιακός έλεγχος ρουτίνας σε άτομα με ΣκΠ

Το CogEval είναι μια αξιολόγηση που βασίζεται σε iPad, η οποία σχεδιάστηκε για την εκτίμηση της διανοητικής λειτουργίας ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ). Το CogEval βασίζεται στη Δοκιμασία συμβόλων-ψηφίων με διάφορες τροπικότητες (SMDT)1 και αξιολογεί τα στοιχεία προσοχής, την ψυχοκινητική ταχύτητα, την οπτική επεξεργασία και τη λειτουργική μνήμη.

Δεν είναι διαθέσιμο για φορητές συσκευές ή επιτραπέζιους υπολογιστές, καθώς είναι μόνο μια εφαρμογή iPad

 

Η γνωσιακή εξασθένιση είναι συνήθης στην ΣκΠ και επηρεάζει 40-70% των ατόμων(1), ενώ μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην Ποιότητα ζωής (QoL).1 Η Εθνική Εταιρεία Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (των ΗΠΑ) συνιστά πρώιμο έλεγχο γραμμής αναφοράς με τη δοκιμασία SDMT ή παρόμοια επικυρωμένα τεστ (π.χ. Τεστ για την ταχύτητα επεξεργασίας στο CogEval) για άτομα που έχουν διαγνωστεί με ΣκΠ. 2

Το CogEval μπορεί να απλοποιήσει τη γνωσιακή αξιολόγηση.3 Ο γνωσιακός έλεγχος ρουτίνας με το CogEval προσφέρει τα εξής:

  • Υψηλό συσχετισμό με τη συνιστώμενη Δοκιμασία συμβόλων-ψηφίων με διάφορες τροπικότητες
  • Βίντεο με οδηγίες και έλεγχο διάρκειας 2 λεπτών για ασθενείς, ο οποίος ολοκληρώνεται κατά την επίσκεψη στην κλινική
  • Άμεσα αποτελέσματα σε σχέση με τα κανονικοποιημένα δεδομένα
  • Καμία συλλογή ή αποθήκευση πληροφοριών που ταυτοποιούν τον ασθενή, πράγμα που απλοποιεί τη χρήση σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης
  • Εφαρμογή κινητής συσκευής που βασίζεται σε iPad, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν από το App Store®

Κατά τη διάρκεια της δίλεπτης αξιολόγησης CogEval, ο/η ασθενής αντιστοιχεί κατά ζεύγη αφηρημένα σύμβολα με αριθμούς, χρησιμοποιώντας ως οδηγό ένα υπόμνημα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εμφανίζεται στους Επαγγελματίες υγείας το ακατέργαστο σκορ του/της ασθενούς (συνολικός αριθμός σωστών αντιστοιχίσεων συμβόλων-ψηφίων) και μια προσαρμοσμένη βαθμολογία Ζ, η οποία αντιπροσωπεύει τη βαθμολογία που παρατηρήθηκε στους ασθενείς και η προβλεπόμενο βαθμολογία χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, το οποίο χρησιμοποιεί μεταβλητές ηλικίας και εκπαίδευσης από μια κανονικοποιημένη μελέτη.

Παραπομπές:

1. Disease modifying treatments and symptomatic drugs for cognitive impairment in multiple sclerosis: where do we stand? Niccolai, C., Goretti, B. & Amato, M.P. 2017, Mult Scler Demyelinating Disord .
2. Recommendations for cognitive screening and management in multiple sclerosis care. Kalb R, Beier M, Benedict RH, et al. 2018, Mult Scler, pp. 1665-1680.
3. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad®-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. . Rao SM, Losinski G, Mourany L, et al. 2017, Mult Scler, pp. 1929-1937.