Καλώς ήρθατε στις Συχνές Ερωτήσεις για το CogEval™

Για υποστήριξη της εφαρμογής, επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cogeval-support@biogen.com.

Ποιες εκδόσεις iPad υποστηρίζει το CogEval;

Το CogEval υποστηρίζεται σε iPad 5ης γενιάς ή νεότερα με οθόνη μεγέθους 9,7" (24,6 cm) ή μεγαλύτερη. Τα iPad mini δεν υποστηρίζονται.

Υπάρχουν άλλες τεχνικές απαιτήσεις που συσχετίζονται με το CogEval;

Το CogEval έκδοση 1.4 είναι συμβατό με iPadOS 14 ή νεότερη έκδοση. Για τη χρήση της λειτουργικότητας AirPrint απαιτείται Wi-Fi.

Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα ασθενούς και τα αποτελέσματα του τεστ;

Στο CogEval δεν αποθηκεύονται ούτε διατηρούνται δεδομένα ασθενούς και αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα στο φάκελο του ασθενούς ή/και να εκτυπωθούν σε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Air-Print. Μετά την πλοήγηση εκτός της οθόνης αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα διαγράφονται και δεν είναι πλέον δυνατή η προβολή τους.

Πώς υπολογίζεται η προσαρμοσμένη βαθμολογία Z;

Το CogEval υποστηρίζει τον υπολογισμό δύο διαφορετικών βαθμολογιών Z, η μία βασίζεται σε μια κανονικοποιημένη μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη βασίζεται σε μια κανονικοποιημένη μελέτη από την Ιαπωνία. Οι προσαρμοσμένες βαθμολογίες Z βασίζονται στο ακατέργαστο σκορ PST, δημογραφικά στοιχεία που εισάγονται στην εφαρμογή και το κανονικοποιημένο μοντέλο που επιλέγεται. Υπολογίζονται με βάση ένα μοντέλο παλινδρόμησης που απορρέει από μια κανονικοποιημένη μελέτη. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογισμό προσαρμοσμένης βαθμολογίας Z των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας κατά τη διαδικασία ρύθμισης.

Πώς επιλέγω να χρησιμοποιήσω τον υπολογισμό προσαρμοσμένης βαθμολογίας Z των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας;

Η προσαρμοσμένη βαθμολογία Z επιλέγεται κατά τη διαδικασία εγγραφής όταν ρυθμίζετε την οργάνωση. Για να υπολογιστεί η προσαρμοσμένη βαθμολογία Z με βάση την κανονικοποιημένη μελέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, επιλέξτε την επιλογή ΗΠΑ. Για να υπολογιστεί η προσαρμοσμένη βαθμολογία Z με βάση την κανονικοποιημένη μελέτη της Ιαπωνίας, επιλέξτε την επιλογή Ιαπωνία. Αν επιλέξετε την επιλογή Ιαπωνία, θα επισημανθούν και θα προβληθούν και οι δύο προσαρμοσμένες βαθμολογίες Z, και των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Πού βασίζεται το κανονικοποιημένο μοντέλο των ΗΠΑ;

Σε μια κανονικοποιημένη μελέτη πολλαπλών κέντρων εγγράφηκαν υγιείς εθελοντές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ηλικίες εγγραφής από 10 έως και 89 ετών. Οι προσαρμοσμένες βαθμολογίες Ζ βασίζονται σε ένα μέγεθος δείγματος 270 ασθενών ηλικίας 18 ετών και άνω. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών εξαιρέθηκαν λόγω του μικρού μεγέθους παιδιατρικού δείγματος μεταξύ των 270 υγιών εθελοντών.

Πού βασίζεται το κανονικοποιημένο μοντέλο της Ιαπωνίας;

Σε μια κανονικοποιημένη μελέτη πολλαπλών κέντρων εγγράφηκαν υγιείς εθελοντές από την Ιαπωνία, με ηλικίες εγγραφής από 20 έως και 65 ετών. Οι προσαρμοσμένες βαθμολογίες Ζ βασίζονται σε ένα μέγεθος δείγματος 242 ασθενών ηλικίας 20 ετών και άνω.

Γιατί σε ορισμένους ασθενείς η προσαρμοσμένη βαθμολογία Z εμφανίζεται ως «Δ/Ι»;

Οι προσαρμοσμένες βαθμολογίες Z αναφέρονται μόνο για άτομα των οποίων τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εμπίπτουν στο εύρος της συσχετισμένης με αυτούς κανονικοποιημένης μελέτης. Για το κανονικοποιημένο μοντέλο των ΗΠΑ, μια προσαρμοσμένη βαθμολογία Z θα εμφανιστεί μόνο για ασθενείς ηλικίας 18-89 ετών. Για το κανονικοποιημένο μοντέλο Ιαπωνίας, μια προσαρμοσμένη βαθμολογία Z θα εμφανιστεί μόνο για ασθενείς ηλικίας 20-65 ετών.

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου. Πώς μπορώ να τον επαναφέρω;

Ο κωδικός πρόσβασής σας απαιτείται για να δείτε αποτελέσματα και για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους στην οθόνη «Διαμόρφωση». Μην κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης στους ασθενείς σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κύριο κωδικό που βρίσκεται στον Οδηγό χρήστη του CogEval στην εφαρμογή. Αφού εισαγάγετε τον κύριο κωδικό, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

Πρόσφατα ενημέρωσα το CogEval και πρέπει να κάνω εγγραφή, παρόλο που χρησιμοποιούσα ήδη το CogEval. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Από το CogEval έκδοση 1.3 και μετά, η εφαρμογή περιλαμβάνει μια διεργασία εγγραφής εντός της εφαρμογής που γίνεται μία φορά. Δεν απαιτείται πλέον να εγγραφείτε μέσω διαδικτύου και να περιμένετε για Αναγνωριστικό HCP. Οι προηγούμενες πληροφορίες εγγραφής δεν μετεγκαταστάθηκαν. Συνεπώς, τα υπάρχοντα μέλη του CogEval πρέπει να εγγραφούν ξανά.

Πώς μπορώ να λάβω τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή;

Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.