Välkommen till Vanliga frågor om CogEval™

För app-support kontakta cogeval-support@biogen.com.

Vilka versioner av iPad stöder CogEval?

CogEval stöds på femte generationens iPads eller senare, som har en skärmstorlek på minst 9,7 tum (24,6 cm). iPad mini stöds inte.

Finns det några andra tekniska krav förknippade med CogEval?

CogEval version 1.3 är kompatibel med iOS 13 eller senare. CogEval version 1.2 är kompatibel med iOS 11 och 12. Wi-Fi krävs för att kunna använda AirPrint-funktionen.

Hur förvaras patientens uppgifter och testresultat?

Patientens uppgifter och resultat sparas eller lagras inte i CogEval. Resultaten kan föras in manuellt i patientens journal och/eller skrivas ut på en skrivare som har Air-Print aktiverat. När användaren lämnar resultatskärmen raderas resultaten och går inte att visa på nytt.

Hur beräknas justerad Z-poäng?

Den justerade Z-poängen är baserad på den obearbetade PST-poängen och på de demografiska uppgifter som matats in i appen.  Den beräknas utifrån en regressionsmodell från en normativ studie.

Vad är den normativa modellen baserad på?

En normativ studie genomfördes vid flera olika studiecenter med friska frivilliga forskningspersoner från USA i åldern 10 till 89 år. Den justerade Z-poängen är baserad på en urvalsstorlek på 270 patienter från 18 års ålder och uppåt. Personer under 18 år är exkluderade på grund av den begränsade pediatriska urvalsstorleken bland de 270 friska frivilliga forskningspersonerna.

Varför visas den justerade Z-poängen som ”N/A” (Ej tillämplig) för vissa patienter?

Justerade Z-poäng rapporteras endast för personer vars demografiska egenskaper ligger inom intervallet för tillhörande normativa studie.  En justerad Z-poäng visas för patienter från 18 till 89 års ålder.

Jag skulle vilja se en Z-poäng som är baserad på min landsspecifika population. Hur gör jag då?

En normativ studie måste genomföras på den referenspopulation som är av intresse. Om du är intresserad av att utforma, genomföra eller dela med dig av resultat från en normativ studie med syftet att utveckla en normativ modell är du välkommen att kontakta cogeval-support@biogen.com.

Jag har glömt min åtkomstkod. Hur återställer jag den?

Du måste ange din åtkomstkod för att visa resultat och ändra parametrarna på skärmen Inställningar. Lämna inte ut åtkomstkoden till patienterna. Om du har glömt din åtkomstkod kan du använda masterkoden som du hittar i användarguiden till CogEval, som finns i appen. När du har uppgett masterkoden blir du ombedd att skapa en ny åtkomstkod.

Jag har nyligen uppdaterat CogEval och måste nu registrera mig trots att jag har använt CogEval tidigare. Varför?

Från och med CogEval version 1.3 innehåller appen en registreringsprocess som du genomför en gång. Du behöver inte längre registrera dig via webben och vänta på ett vårdpersonal-ID. De tidigare registreringsuppgifterna har inte migrerats och därför måste befintliga CogEval-användare registrera sig på nytt.

Jag vill använda CogEval i mitt land, men appen är inte tillgänglig i App Store.

CogEval är tillgänglig i de flesta länder i Europa, Sydamerika och Nordamerika. Tillgängligheten för CogEval är begränsad i Asien, Mellanöstern och Afrika. Om du är intresserad av att använda CogEval i ditt land är du välkommen att kontakta cogeval-support@biogen.com.

Hur gör jag om jag behöver teknisk support för appen?

Om du har tekniska problem kan du kontakta cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.