Välkommen till vanliga frågor om CogEval™

Om du behöver support angående appen kan du kontakta cogeval-support@biogen.com.

Vilka versioner av iPad kan köra CogEval?

CogEval kan köras på iPads av femte generationen eller senare, som har en skärmstorlek på 9,7 tum (24,6 cm) eller större. iPad mini saknar stöd.

Finns det andra tekniska krav med anknytning till CogEval?

Version 1.4 av CogEval är kompatibel med iPadOS 14 och senare.  Wifi krävs för att använda funktionen AirPrint.

Hur sparas patienters uppgifter och testresultat?

Patienternas uppgifter och resultat varken sparas eller lagras i CogEval. Resultaten kan skrivas in manuellt i patientens journal och/eller skrivas ut med en skrivare som har AirPrint aktiverat. Efter att man lämnat resultatskärmen raderas resultaten, och de går inte att visa igen.

Hur beräknas justerade Z-poäng?

I CogEval går det att beräkna två olika typer av justerade Z-poäng. Den ena bygger på en normativ studie från USA, och den andra bygger på en normativ studie från Japan. Justerade Z-poäng bygger på rådata från PST-testet, den demografi som angetts i appen samt den normativa modell som har valts. De beräknas baserat på en regressionsmodell som härletts från en normativ studie. Under installationen kan du välja att använda de amerikanska eller japanska beräkningarna av den justerade Z-poängen.

Hur väljer jag att använda den amerikanska eller japanska beräkningen av den justerade Z-poängen?

Den justerade Z-poängen väljs under registreringen när du konfigurerar organisationen. Om du vill att Z-poängen beräknas baserat på den normativa studien i USA väljer du alternativet USA.  Om du vill att Z-poängen beräknas baserat på den normativa studien i Japan väljer du alternativet Japan.  Om du väljer alternativet Japan kommer både den amerikanska och japanska justerade Z-poängen att märkas och visas. 

Vad bygger den amerikanska normativa modellen på?

En normativ studie på flera platser, inkluderadefriska frivilliga som rekryterats i USA, och som inkluderade åldrarna 10–89 år. Justerade Z-poäng baseras på en urvalsstorlek på fler än 270 patienter 18 år eller äldre. Personer som är yngre än 18 år har uteslutits på grund av den begränsade pediatriska urvalsstorleken bland de 270 frivilliga.

Vad bygger den japanska normativa modellen på?

En normativ studie på flera platser, inkluderade friska frivilliga som rekryterats i Japan, och som inkluderade åldrarna 20–65 år. Justerade Z-poäng baseras på en provstorlek på över 242 patienter 20 år eller äldre.

Varför visas den justerade Z-poängen som ”N/A” (ej tillämplig) för vissa patienter?

Justerade Z-poäng rapporteras endast för personer vars demografiska egenskaper befinner sig inom intervallet för deras tillhörande normativa studie.  För den amerikanska normativa modellen visas endast en justerad Z-poäng för patienter i åldrarna 18–89 år. För den japanska normativa modellen visas endast en justerad Z-poäng för patienter i åldrarna 20–65 år.

Jag har glömt min åtkomstkod. Hur återställer jag den?

Din åtkomstkod krävs för att visa resultat och ändra parametrarna på inställningsskärmen. Dela inte åtkomstkoden med dina patienter. Om du glömmer din åtkomstkod kan du använda huvudkoden i CogEvals användarguide i appen. När du har skrivit in huvudkoden blir du uppmanad att skapa en ny åtkomstkod.

Jag uppdaterade nyligen CogEval och måste registrera mig trots att jag redan använde CogEval. Varför är det så?

Från och med version 1.3 av CogEval innehåller appen en engångsregistreringsprocess som du utför i appen. Du behöver inte längre registrera dig via webben och vänta på ett vårdpersonal-ID. Den tidigare registreringsinformationen fördes inte vidare. Därför måste befintliga CogEval-medlemmar registrera om sig. 

Hur får jag teknisk support för appen?

Om du har tekniska problem kan du kontakta cogeval-support@biogen.com.

  1. Rao SM, Losinski G, Mourany L et al. Processing speed test: Validation of a self-administered, iPad-based tool for screening cognitive dysfunction in a clinic setting. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 1929-1937.